Březový lístek.cz
Ježek

Ježek - Ing. Radan Kukal


Hlavní vedoucí III. turnusu
Narodil se: 1978
Po absolvování česko-německého dvojjazyčného gymnázia studoval na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze a na Sozialwissenschaftliche Fakultät Universität zu Köln v Kolíně nad Rýnem. Několik let působil v managementu rakouské společnosti, které založil v ČR dceřinou společnost a uvedl ji na trh. V současné době se věnuje produkční činnosti a poradenství. Zabývá se rovněž organizováním a interkulturálními rozdíly mezi Čechy a Němci, je viceprezidentem Duhy - sdružení dětí a mládeže pro přírodu, volný čas a recesi, statutárním orgánem Duhy Miřetín, místopředsedou ZO KINOS Barrandov Studio, členem revizní komise České rady dětí a mládeže, příslušníkem aktivních záloh Armády ČR... Ježek pochází z filmařské rodiny. Jeho otec je filmovým scénáristou, dramaturgem, producentem a pedagogem, který přes dvacet let působil v Barrandov Studiu (dříve Barrandov Biografii a Filmovém studiu Barrandov) jako dramaturg, vedoucí tvůrčí skupiny pro děti a mládež, umělecký ředitel a šéfdramaturg. Již při studiu Ježek pracoval v Barrandov Studiu jako asistent produkce na německých zakázkách a koprodukcích. Dnes se tam stará o organizaci různých akcí pro zaměstnance a jejich děti. Mezi jeho hlavní koníčky patří kromě tábora historie MHD v Praze a bojové sporty. Je absolventem Školení hlavních vedoucích táborů s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ČR, akreditovaných kurzů Zdravotníka zotavovacích akcí Národního institutu dětí a mládeže (NIDM) MŠMT ČR, Instruktora vodní turistiky NIDM MŠMT ČR a Instruktora školního lyžování NIDM MŠMT ČR. Od roku 2009 je příslušníkem aktivní zálohy Armády ČR. Nejdříve působil u 102. průzkumného praporu v Prostějově, nyní je velitelem záchranné čety záchranné roty AZ 151. ženijního praporu v Bechyni.

Ježek je nositelem Březového lístku 6. stupně - karmínového. Březový lístek je uznávané ocenění pro pracovníky s dětmi a mládeží. Více na:
Březový lístek.cz

Na Tábor Barrandov – dříve LPT ROH FSB (Letní pionýrský tábor Revolučního odborového hnutí Filmového studia Barrandov) jezdí od roku 1986, a to v letech:

1986 - 1993 jako dítě
1994 – 1996 jako praktikant
1997 – 1998 jako oddílový vedoucí
1999 – 2000 jako zástupce hlavního vedoucího
2001 – 2023 jako hlavní vedoucí