Březový lístek.cz
Sejček

Sejček - Ing. Jan Sýkora


Uvolněný oddílový vedoucí
Narodil se: 1979
Dětství strávil na sportovních a turistických akcích pořádaných ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy) a později Klubem Českých Turistů. Zimy s oddílem aktivně trávil na horách a léto na lodích nebo kolech. Vystudoval střední průmyslovou školu elektrotechnickou a pokračoval v technických studiích na České zemědělské univerzitě v Praze. Po absolvování studia následovala dvouletá praxe v oboru a dva roky života v Londýně. Sejček začal jezdit na tábor jako vedoucí roku 1996. Nejprve se věnoval nejmladším oddílům tedy rakům a žabákům a vedl puťáky pro nejstarší děti (několika denní výlety do přírody) a to až do roku 2008. Dnes už jeho odchovanci dávno nejsou malé děti, nýbrž oddíloví vedoucí. Sejček je jedním z nejdéle jezdících a nejoblíbenějších účastníků našeho tábora.

Sejček je absolventem kurzu Zdravotníka zotavovacích akcí Národního institutu dětí a mládeže s akreditací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Je nositelem Březového lístku 3. stupně. Březový lístek je uznávané ocenění pro pracovníky s dětmi a mládeží. Více na:
Březový lístek.cz

Na Tábor Barrandov jezdí od roku 1994, a to v letech:

1994 - 1995 jako dítě
1996 jako praktikant
1997 – 2008 jako oddílový vedoucí
2009 – 2018 jako zástupce hlavního vedoucího
2019-2022 jako uvolněný oddílový vedoucí